Monday, 25 October 2021

RESBAK Zine Vols 1 and 2

Resbak zine Vol1&2 hot off the press! Ilulunsad ang mga ito bukas sa Resbak: Araw ng Pagkakaisa.

Maraming salamat sa lahat ng nagsumite ng mga akda at gawa. Ngunit dahil sa dami ng nagpasa, kinailangan naming pumili ng iilan lamang para sa zine. Ang lahat ng hindi kasama sa nailimbag ay ilalagay sa Resbak website. Magpapadala rin kami ng pdf files sa lahat ng nagpasa.

Resbak na!