Saturday, 18 September 2021

Tokhang

I
Tao ang pinapaslang ninyo,
Oo, tao ang pinapaslang ninyo!
Karapatang pantao’y patuloy ninyong niyuyurakan,
Habang walang habas ang pagkatay sa sambayanan.
Anong gantimpala ba ang inyong inaasahan,
Nagpipitagang medalya at walang hanggang kapangyarihan?
Ganito ang pasismo at walang katuturang karahasan.

II
Taong nangako ng kapayapaan at pagbabago,
Ora-oradang naging berdugo,
Kaliwa’t kanan ang pagpaslang sa mga tao,
Habang hindi tinutupad ang kanyang mga pangako
Araw-araw, pambobola ang kanyang sinasambit upang ating pag asa’y sa wala isabit,
Nanlaban ang pangunahing islogan, upang pang aabuso’y pagtakpan
Ginagamit ang droga upang maibaling sa iba ang kahinaan sa pagsugpo sa kahirapan

III
Tao po, tao po.
O tuloy kayo
Kayo pala yan sir, bakit ho?
Hindi ho. Wala hong pusher o user dito,
Anak ko ho’y scholar ng gobyerno, huwag po!
Nanlaban ang taong ito kaya pinatay, sir mali, hindi pala yan.
Gago! Huwag kang maingay, wala namang maniniwala sa matandang yan!