Saturday, 18 September 2021

Tokhang II

II
Taong nangako ng kapayapaan at pagbabago,
Ora-oradang naging berdugo,
Kaliwa’t kanan ang pagpaslang sa mga tao,
Habang hindi tinutupad ang kanyang mga pangako
Araw-araw, pambobola ang kanyang sinasambit upang ating pag asa’y sa wala isabit,
Nanlaban ang pangunahing islogan, upang pang aabuso’y pagtakpan
Ginagamit ang droga upang maibaling sa iba ang kahinaan sa pagsugpo sa kahirapan