Saturday, 28 March 2020

Tokhang III

III
Tao po, tao po.
O tuloy kayo
Kayo pala yan sir, bakit ho?
Hindi ho. Wala hong pusher o user dito,
Anak ko ho’y scholar ng gobyerno, huwag po!
Nanlaban ang taong ito kaya pinatay, sir mali, hindi pala yan.
Gago! Huwag kang maingay, wala namang maniniwala sa matandang yan!