Monday, 10 August 2020

Patumbahin ang Diktadura! Tumbang Preso ng Bayan sa September 21

Hindi mawawakasan ang kontraktwalisasyon, hindi matitigil ang walang habas na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, at hindi mahihinto ang kaliwa’t kanang pagpatay sa mga mahihirap at pagsupil sa masa hanggat nananatili ang mapagsamantalang sistema at hanggat nakatayo ang mga pwersang nagsusulong ng diktadura.

Sa Setyembre 21, anibersaryo ng pagtatatag ni Marcos ng martial law, makiisa sa mga nanawagan para sa bagong sistema at tunay na demokrasya sa pamamagitan ng paglahok sa isang malikhaing protesta kung saan sama-sama nating itutumba ang mga dambuhalang mga latang kumakatawan sa mga nanamantala at nanunupil ng ating kalayaan. Sumama sa TUMBANG PRESO NG BAYAN! Patumbahin ang diktadura!

Friday, September 21 at 12:30 PM – 6:30 PM

Mendiola & Plaza Miranda & Luneta

Block Marcos X In Defense of Human Rights and Dignity Movement X RESBAK

* for updates on the final schedules for all the venues, please visit our Facebook Event Page: Patumbahin ang Diktadura! Tumbang Preso ng Bayan

[You may watch a video documentary of the event here.]